Lesreglement MADURO TENNIS
Per seizoen brengen wij per vereniging een folder uit met het lesreglement van de vereniging. Mocht het verenigingsreglement niet voorzien in de bepalingen van MADURO TENNIS dan geldt er in ieder geval voor de leerlingen van MADURO TENNIS het volgende:

 1. Het zomerseizoen loopt van april t/m september

 1. Het winterseizoen loopt van oktober t/m maart

 1. In het zomerseizoen verzorgen wij 18 lesweken

 1. In het winterseizoen verzorgen wij 16 outdoor lesweken en tevens verzorgen wij 20 indoor tennislessen voor senioren en 18 indoor tennislessen voor  junioren.

 1. Tijdens de basisschoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.
  (zie vakanties / feestdagen)

 2. Aanmelding voor de tennislessen betekent niet automatisch geplaatst. Plaatsing is mede afhankelijk van de overige aanmeldingen (numerus fixus)

 3. Eén lesuur duurt  60 minuten

 1. De lestarieven van MADURO TENNIS zijn inclusief ballen,  eventueel bruikleen tennisracket en BTW.

 1. Volgt de leerling tennislessen op de buitenbaan van een vereniging dan dient de leerling lid te zijn van betreffende vereniging.

 1. Het lesgeld dient binnen 10 dagen na de factuurdatum op onze rekening te staan. Staat het bedrag niet binnen die termijn op onze rekening, dan ontvangt u een herinnering. Hieraan zijn € 5,00 herinneringskosten verbonden.

 1. Bij zeer slechte weersomstandigheden in het zomerseizoen annuleert MADURO TENNIS de tennislessen. Hierbij geldt dat per zomerseizoen de éérste geannuleerde les ten laste van de leerling komt (wordt niet ingehaald), eventueel daarop volgende geannuleerde lessen worden ingehaald.

 2. Het niet verschijnen op de afgesproken tennisles(sen) is voor rekening van de leerling.

 3. Bij het niet volgen van tennislessen, om welke reden dan ook, zal er geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

 4. Inhalen van niet gevolgde tennislessen is niet mogelijk.

 5. MADURO TENNIS stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de tennislessen zijn ontstaan.

 6. De tennisinstructeurs van MADURO TENNIS zijn niet persoonlijk aansprakelijk te stellen voor geleden schade, in welke vorm dan  ook, die gedurende de tennislessen zijn ontstaan.
   Ga naar begin van pagina

laatste wijziging: 30 maart 2024